Ustne oraz pisemne tłumaczenia przysięgłe, ekonomiczne, prawnicze, techniczne i inne:
profesjonalizm wykonywanych usług, gotowość do przyjmowania dużej ilości zleceń,
terminowe realizowanie zleceń, możliwość pracy w różnych porach dnia oraz otwarcie
na wszelkie sugestie i potrzeby klienta.